Kayseri Sosyal Güvenlik & Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Personel maaş bordrolarının hazırlanması veya kontrolü, SGK bildirgelerinin hazırlanması, İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüklerinin hesaplanması, İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması.

Ücret gizliliğinin sağlanabilmesi için dış kaynak kullanımı birçok şirket tarafından tercih edilmektedir. Bordro hazırlamak, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi gerektirmesi nedeniyle de muhasebe departmanlarına  iş yükü getiren bir uygulamadır. Oğuz Muhasebe bordro hizmetlerinin sunulmasında geniş bir deneyime sahiptir:

Başlıca SGK, Bordro Hizmetlerimiz

 • • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
  • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
  • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
  • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
  • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
  • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
  • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
  • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması,
  • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken belgelerin düzenlenmesi,
  • Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
  • İş sözleşmeleri, sağlanan hak ve avantajlar, işten çıkarma, emeklilik, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında danışmanlık sunulması.
 • Muhasebe Hizmetleri
  Finansal Raporlama Hizmetleri
Ücretsiz

Şimdi Teklif Alın!

Scroll to Top