Kayseri SMM Muhasebe & Mali Müşavirlik

Kayseri Muhasebe Hizmetleri

Hızla değişen dünyada, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelecek.

Şirketinizin yaşadığı zorlukları, hedefleri ve ihtiyaçlarınızı anlamak yalnızca bir başlangıç. Başarılı bir değişim, yalnızca sonuçlara odaklanmanın ötesinde “baştan başa” tüm süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektiriyor.

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda birlikte çalışabiliriz;

 • Karmaşık muhasebe, vergi ve bordro yükümlülüklerine ilişkin yaşanabilecek zorluklarla başa çıkılması
 • Hızla değişen ve gittikçe seffaflaşan yerel ve küresel piyasalarda muhasebe ve vergi risklerinin etkin yönetimi için doğru vergi ve muhasebe teknoloji stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması
 • Teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanma
 • Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı ile uyumlu olarak firmaların resmi defterlerinin tutulması
  Şirket sektör ve yapısına uygun hesap planının oluşturulması
  Tüm vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin hazırlanması ve gönderilmesi
  Defter tasdikleri, kapanış işlemlerinin yapılması
  Mali tablolarının hazırlanması

 

Birlikte Neler Yapabiliriz?

 

 • Danışmanlık faaliyetlerimiz ulusal ve uluslar hukuk kuralları içerisinde ifa edilecektir. Çeşitli sektörlere veya bireylere hizmet vermeden önce muhataplara hizmetin sınırları ve tanımı yazılı ve sözlü olarak anlatılır. Çalışma planı taslağı da hazırlanarak planın uygulanmasında lehte veya aleyhte ortaya çıkabilecek konuların iyi anlaşılması sağlanır. Çalışmamızdaki esas anlayış insanlığa faydalı olmak, insanlığın bugün ve gelecekteki yaşamına fayda sağlayacak hizmetleri objektif ilkelere dayanarak verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Danışmanlık hizmetlerimizi verirken Çalışma standartlarımızı çağın gereksinimlerini karşılayacak asgari ölçülerde olmasına özen gösterilecektir. Bireyler ve sektörler bizden hizmet alırken karşılıklı iş anlayışımızı, şeffaflığımızı ve dürüstlük ilkelerine bağlı olduğumuzu hissetmeleri gerekir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizi ve başarılarımızı abartıdan uzak mütalaa edeceğiz . Deneyimlerimizi insanlığa fayda sağlama yolunda paylaşmaya devam edeceğiz. Danışmanlık Hizmetlerimiz hukuki sözleşmeye bağlı olarak belgelendirme ilkeleri içerisinde yapılacaktır.

 

Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

 • Mali Danışmanlık,
 • Muhasebe Hizmetleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı şirket kuruluş hizmetleri,
 • Firma iç kontrol sistemlerinin kurulması,
 • Vergi Hukuku Hizmetlerimiz,
 • Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Uygulama Danışmanlığı,
 • İmalat Sektörü Teşvik Danışmanlığı,
 • Savunma sanayi sektörlerine yönelik yatırım teşvik danışmanlığı,
 • Yurt dışı ihracat devlet desteklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Ar-ge projelerine yönelik danışmanlık hizmetleri,
 • Sektörlere Yönelik Fizibilite Çalışmaları 
Ücretsiz

Şimdi Teklif Alın!

Scroll to Top